Typy kurzů

Standardní (Student) kurz skupiny B, A(M), A1
Jedná se o základní typ kurzu, který je rozdělen do dvou částí, do části teoretické, která probíhá na učebně v odpoledních hodinách a do části praktické, údržby a jízd automobilem,které se plánují dle časových možností posluchače a autoškoly. V hodinách teorie Vám učitel přednáší a vysvětluje zákony o provozu na pozemních komunikacích, seznamuje Vás se zásadami bezpečné jízdy, zdravotní přípravou a ovládáním vozidla. Při výcviku v autoškole absolvujete 28. vyučovacích hodin jízd, ve kterých se postupně budete seznamovat a získávat zkušenosti s provozem na pozemních komunikacích. V případě zájmu nebo z důvodu nedostatečné připravenosti, je možné základní počet hodin jízd rozšířit. Standardní délka tohoto kurzu je od 12 týdnů.
Standardní (Student) kurz Plus skupiny B, A(M), A1

Jedná se o výhodnější typ kurzu, který je stejně jako standardní rozdělen do dvou základních částí, do části teoretické, která probíhá na učebně v odpoledních hodinách a do části praktické, údržby a jízd automobilem, které se plánují dle časových možností posluchače a autoškoly. V hodinách teorie Vám učitel přednáší a vysvětluje zákony o provozu na pozemních komunikacích, seznamuje Vás se zásadami bezpečné jízdy, zdravotní přípravou a ovládáním vozidla. Při výcviku v autoškole absolvujete 28. vyučovacích hodin jízd, ve kterých se postupně budete seznamovat a získávat zkušenosti s provozem na pozemních komunikacích. V případě zájmu nebo z důvodu nedostatečné připravenosti, je možné základní počet hodin jízd rozšířit. Standardní délka tohoto kurzu je od 12 týdnů.

Výhody kurzu Plus: Možnost zrušení jedné jízdy bez sankce, v den jízdy. Výhodná cena dopňkových jízd. Nižší poplatky za případnou opakovanou zkoušku autoškole. Možnost zdarma doplňkových konzultací.

Individuálně plánovaný kurz
Tento typ kurzu je určen především pro klienty,kteří jsou hodně časově vytíženi a nemají čas se účastnit pravidelných přednášek na hodinách teoretické výuky a potřebují jízdy, přizpůsobit svým časovým možnostem.V tomto typu kurzu, máte hodiny výuky teorie samostatně nebo v malé skupině, dle vašich časových možností a preferencí. Praktický výcvik je rozsahem stejný jako u klasického kurzu s důrazem, na přizpůsobení se vašim časovým možnostem a rychlejším průběhem kurzu.
Standardní délka kurzu je od 8 týdnů.
Individuálně plánovaný kurz Plus skupiny B, A(M), A1
Jedná se o vyšší typ kurzu, který je určen především pro klienty, kteří jsou hodně časově vytíženi a nemají čas se účastnit pravidelných přednášek na hodinách teoretické výuky. V tomto typu kurzu, máte hodiny výuky teorie samostatně nebo v malé skupině, dle vašich časových možností a preferencí. Praktický výcvik je rozsahem stejný jako u klasického kurzu s důrazem, na přizpůsobení se vašim časovým možnostem. Standardní délka kurzu je od 8 týdnů.
Výhody kurzu Plus: Možnost zrušení dvou jízd bez sankce, v den jízdy. Přednostní plánování jízd. Velmi výhodná cena dopňkových jízd. Nižší poplatky za případnou opakovanou zkoušku autoškole. Možnost zdarma doplňkových konzultací. Přednostní plánování zkoušek. Možnost on-line výuky.
Expresní – Individuální kurz
Pro posluchače, kteří potřebují získat řidičský průkaz co nekratší době, z důvodů pracovních nebo osobních, nabízíme možnost volby intenzivního kurzu. Výcvik a výuka v tomto kurzu je velmi intenzivní, program probíhá prakticky denně a představuje velkou časovou zainteresovanost klienta. Délka trvání tohoto kurzu je od 4 týdnů.
Expresní – Individuální kurz Plus
Pro posluchače, kteří potřebují získat řidičský průkaz co nekratší době, z důvodů pracovních nebo osobních, nabízíme možnost volby intenzivního kurzu. Výcvik a výuka v tomto kurzu je velmi intenzivní, program probíhá prakticky denně a představuje velkou časovou zainteresovanost klienta. Délka trvání tohoto kurzu je od 4 týdnů.
Výhody kurzu Plus: Možnost zrušení dvou jízd bez sankce, v den jízdy. Přednostní plánování jízd. Velmi výhodná cena dopňkových jízd. Nižší poplatky za případnou opakovanou zkoušku autoškole. Možnost zdarma doplňkových konzultací. Přednostní plánování zkoušek. Možnost on-line výuky.
Exkluziv kurz
Jedná se o kurz nejvyšší kategore,který se plně přizpůsobuje Vašim časovým možnostem. Nejen oblek, ale i autoškola se ušít Vám na míru. Výuka teorie probíhá na vami určeném místě a v určeném čase. Například u Vás doma nebo v práci. Jízdy je možné plánovat z místa práce nebo vašeho bydliště v rámci Prahy 5, 13 a Prahy- západ. Výcvik a výuka v tomto kurzu je plně závislá na vašich požadavcích v rámci zákona. Délka trvání tohoto kurzu dle možností klienta a možností zákona, od 3. týdnů.

Výhody kurzu Exkluziv: Možnost zrušení dvou jízd bez sankce, v den jízdy. Přednostní plánování jízd. Velmi výhodná cena dopňkových jízd. Nižší poplatky za případnou opakovanou zkoušku autoškole. Možnost zdarma doplňkových konzultací. Přednostní plánování zkoušek. Učebnice v ceně kurzu. Možnost on-line výuky.