Povinné školení řidičů

Dle zákona č.247/2000 Sb., a zákona 361/2000Sb., zajištujeme školení a přezkušování řidičů nákladních vozidel nebo souprav o celkové hmotnosti vyšší než 3500 kg, vozidel taxislužby a vozidel s právem přednosti v jízdě. Povinnost účastnit se tohoto školení mají řidiči jedenkrát ročně a jednou za 3 roky je prováděno přezkoušení pomocí testu. Po úspěšném absolvování tohoto školení obdrží účastníci Osvědčení o profesní způsobilosti řidiče. Obsah a forma školení vychází z daného zákona a doba trvání v délce 16 hodin a více, dle stupně kvalifikace.
Referentské školení dle zákona 262/2006 Sb., a zákona 361/2000 Sb., je určeno pro řidiče, pro které je řízení motorových vozidel součástí pracovněprávního vztahu a souvisí s výkonem jejich práce, tak i pro ostatní zájemce z řad veřejnosti, kteří si chtějí ujasnit změny ve vyhlášce. Školení jsou zaměřena na praktický výklad změn ve vyhlášce, dále na řešení jednotlivých problémů souvisejících s provozem vozidla a na problematiku dopravních nehod a bezpečnosti silničního provozu. Součástí těchto školení, je také diskuse s účastníky a řešení jejich konkrétních problémů, které se týkají provozu na pozemní komunikacích a souvisí s dopravní problematikou.